EPV Vindkraft bygger två vindkraftverk i Teuva

EPV Energi Ab har fattat ett investeringsbeslut om byggande av två vindkraftverk på vardera 3,2 MW i Paskoonharju i Teuva. För byggandet av vindkraftsparken svarar EPV Energis dotterbolag EPV Vindkraft Ab och som turbinleverantör har man valt Vestas.

Projektområdet i Kinnasharju-Paskoonharju i Teuva är planlagt för totalt 23 vindkraftverk, men i det första skedet byggs två vindkraftverk som godkänts för det nuvarande systemet med inmatningstariff.

Planeringen och förberedelserna för vindkraftsparken i Paskoonharju har redan börjat. Fundamenten gjuts i sommar och resningen av kraftverken börjar i slutet av året. Vindkraftsparken börjar producera el under 2017 och de avslutande arbetena blir färdiga våren 2018.

Vindkraftverkens närmare läge på kartan:

Mer information:
EPV Vindkraft Ab, VD Frans Liski, 050 410 3797