Kolla videon från monteringen: så här reser man ett vindkraftverk på 140 meter

De 16 vindkraftverken i Torkkola håller som bäst på att resas, och inom några månader ska alla kraftverken vara klara.

Kraftverken monteras bit för bit med hjälp av speciallyftkranar. Eftersom vädret har stor inverkan på arbetet är det svårt att ge exakta tidtabeller för projektet. Speciellt blåsiga dagar gör att arbetet går långsammare.

Området där resningen pågår är av säkerhetsskäl avspärrat. Det är inte tryggt att vistas innanför området eller runtomkring det, och därför får obehöriga inte röra sig i det avspärrade området.

Video: Mikko Havusela