Två nya vindkraftsparker under konstruktion

EPV Vindkraft bygger som bäst nya vinparker i Österbotten och Norra Österbotten.