Vindparken i Paskoonharju, Teuva

Grunduppgifter

Läge

Kinnasharju-Paskoonharjuområdet i Östermarks kommun

Storlek

I det första skedet byggs 2 kraftverk (3,2 MW) i området. I det andra skedet vindkraftsparken ska byggs 21 st. vindkraftverk om 5,6 MW. När vindkraftsparken i Östermark står färdig finns där totalt 23 vindkraftverk.

Kraftverkens totaleffekt

124 MW

Årsproduktion

400 000 MWh

Vindkraftverkets navhöjd

142 m och 155 m

Rotordiameter

136 m och 150 m

Skede 1 står färdigt

2018

Skede 2 står färdigt

2022

Utrustningstillverkare

Vestas

Dokument

Nyheter om ämnet