Vindparken i Paskoonharju, Teuva

Grunduppgifter

Läge

Kinnasharju-Paskoonharjuområdet i Östermarks kommun

Storlek

I det första skedet byggs 2 kraftverk i området.
I hela projektområdet byggs högst 23 kraftverk à 2–5 MW.

Kraftverkens totaleffekt

6,4 MW

Årsproduktion

över 24 000 MWh

Vindkraftverkets navhöjd

142 m

Rotordiameter

136 m

Skede 1 står färdigt

Årsskiftet 2017/18

Utrustningstillverkare

Vestas