På EPV Vindkrafts Norrskogens vindkraftsparks anslutningsledningens Norrskogen – Kroksmossen område har utförts skogsavverkning med Otso Metsäpalvelut Oy

Enligt erhållen information, har Otso Metsäpalvelut Oy sökts i konkurs 8.10.2021.

Otso Metsäpalvelut Oy har utfört skogsavverkning även på EPV Vindkraft Ab:s Norrskogen Vindkraftsparks anslutningsledningens Norrskogen – Kroksmossen -kraftlednings område och på grund av detta har markägarna även gjort virkesaffärer med Otso Metsäpalvelut Oy.

Vi ber dessa markägare, att vara i kontakt med EPV Vindkraft angående den här saken. Vi utreder tillsammans med konkursboet, hur vi kan fortskrida med ärendet.

EPV Vindkrafts målsättning är att försöka se till, att markägarna inte lider skada på grund av den skog som de har sålt på EPV Vindkrafts Norrskogens anslutningslednings Norrskogen – Kroksmossen -kraftlednings område.

Kontaktuppgifter: Sven Mattas, markanskaffningstekniker, EPV Vindkraft Ab, tel. 010 505 5031