En skadad del från ett av vindkraftverken i Ömossa har under veckoslutet fallit till foten av kraftverket

I Ömossa vindkraftspark i Kristinestad gick en vinge sönder under helgen, till följd föll rotorbladet från vindturbinen ner till foten av vindkraftverket. EPV Vindkraft har tillsammans med turbinleverantören inlett en utredning om orsaken till skadan på turbinens anordning. Det finns ännu ingen exakt information om hur vingen har sluppit att lossna.

Området kring det skadade kraftverket har avspärrats av för undersökningsarbete och vi ber alla som rör sig i närheten av området följa denna avspärrning av säkerhetsskäl.

Mer information: Frans Liski, verkställande direktör, EPV Vindkraft Ab, tel. 010 505 5029