Fundamenten är färdiga i vindkraftsprojektet i Ömossa

Vindkraftsprojektet i Ömossa fortskrider planenligt och alla vägar och byggandet av övrig infrastruktur i området har slutförts inför vårens kraftverksinstallationer. Fortfarande pågår emellertid en del avslutande arbeten på planerna vid kraftverken och lagerområdena. Båda elstationerna och kraftledningen är också färdiga.

Fundamenten för alla 34 vindkraftverk har gjutits i god tid före vintern. Åtta av fundamenten är förankrade i berg. Vi har gjort en video om bergförankring av vindkraftsfundament:

Förberedelserna för kraftverksinstallationerna börjar i maj 2017 och vindkraftsprojektet i Ömossa har beräknats stå färdigt våren 2018.

Video: MH Kuva