Installationsarbetena i Ömossa vindpark slutförda

Installationsarbetena i Ömossa vindpark i Kristinestad har slutförts och de stora lyftkranarna transporteras bort inom de närmaste veckorna. Under våren utförs dock en del avslutande arbeten inför idrifttagandet och dessutom ska kraftverken testas.

Senare i år ordnas ett evenemang för allmänheten i Ömossa. Mer information om tidpunkten och programmet läggs ut på vår webbplats längre fram.