EPV Energis femte vindkraftspark byggs i Östermark

EPV Energis koncernbolag EPV Vindkraft Ab har fattat ett investeringsbeslut om byggande av 21 nya vindkraftverk i Paskoonharju i Östermark. Projektet är en vindkraftsinvestering som görs på marknadsvillkor, utan subventioner från samhället. EPV-koncernens femte vindkraftspark i industriell skala beräknas stå färdig år 2022.

EPV Energi är en pionjär när det gäller vindkraftsproduktion i industriell skala i Finland. Vindkraft är en viktig energiproduktionsform för bolaget. År 2018 kom redan cirka 15 % av EPV:s energiproduktion från vindkraft.

Vindkraftsparken i Östermark gick in i genomförandefasen redan 2017. I området finns sedan tidigare två vindkraftverk om 3,2 MW, som har producerat energi sedan 2018. Nu inleds byggandet av 21 kraftverk om 5,6 MW. När vindkraftsparken i Paskoonharju i Östermark står färdig finns där totalt 23 vindkraftverk. Vindparkens årsproduktion är cirka 400 000 megawattimmar el.

För byggandet av parken svarar EPV Energis dotterbolag EPV Vindkraft Ab medan Vestas har valts till turbinleverantör.

– Det här projektet är särskilt betydande därför att vi för första gången genomför en vindkraftsinvestering i industriell skala helt utan subventioner från samhället. EPV:s vindkraftsutveckling har alltid baserat sig på ett långsiktigt perspektiv och ända från början har det varit vårt mål att fungera på marknadsvillkor. Nu har vi nått det här målet. När projektet i Östermark står färdigt kommer EPV Energi-koncernens vindkraftsbolags årsproduktion att överstiga en terawattimme, vilket är en betydande mängd, berättar EPV Vindkrafts VD Frans Liski.

Vindkraftstekniken har utvecklats kraftigt under de senaste åren och den beräknade livslängden på nya vindkraftsparker är redan uppe i 30 år.

– Ett bevis på vindkraftsteknikens snabba utveckling är att de 23 vindturbinerna i Östermark kommer att ha en nästan lika stor årsproduktion som EPV:s vindkraftspark i Ömossa, där antalet turbinerna är 34. De nya kraftverken i Östermark har en rotordiameter på hela 150 meter och maskinrummen ligger på cirka 155 meters höjd. Dessutom är kraftverken konstruerade för en högre livslängd än förut, vilket ökar kostnadseffektiviteten ytterligare, tillägger Liski.

Förberedelserna för utbyggnaden av vindkraftsparken i Paskoonharju har redan inletts. Fundamenten gjuts under 2020 och kraftverken börjar resas under 2021.

EPV Vindkraft Ab:s övriga vindkraftsparker finns i Vasa, Ilmajoki och Kristinestad. Dotterbolaget Rajakiiri Oy har dessutom en vindpark i Torneå. EPV Energi är ett helt och hållet inhemskt bolag som huvudsakligen ägs av finska energibolag.

Mer information: EPV Vindkraft Ab, VD Frans Liski, tfn 010 505 5029