Transporterna av vindkraftverkskomponenter till vindparken i Paskoonharju i Östermark har börjat

De första rotorbladen till vindturbinerna i EPV Vindkrafts nya vindpark transporterades från Vasa hamn till Paskoonharju i Östermark förra veckan, strax före påsk.

Under de närmaste veckorna transporteras rotorbladen till vindparken ett i taget med långtradare och i konvojer på tre långtradare. Transporter förekommer så gott som dagligen fram till utgången av april, och inte bara på vardagar utan också på lördagar.

Långtradarna kör via Sundom och Malax längs riksväg åtta till Östermark. Först och sist i konvojerna kör bilar som styr trafiken.

Vi transporterar ett set per dag, alltså alla rotorblad som behövs för en vindmölla. Utöver dem transporterar vi också andra komponenter, bland annat tornsegment. Det går inte att utföra många långtradartransporter per dag, eftersom transporten av de stora och tunga komponenterna kräver tid, minutiösa säkerhetsåtgärder och en hel del trafikregleringar.

Redan att till exempel flytta och surra fast rotorbladen tar flera timmar. De måste alltid surras ytterst noga på långtradarna, oavsett hur kort transportsträckan är. Säkerheten måste alltid gå i första hand.

Resningen av vindturbinerna börjar i april. Den exakta tidpunkten är beroende av hur vi får komponenter från leverantörerna och om väderförhållandena är de rätta för att resa turbinerna. Under ideala förhållanden tar det 3–4 arbetsdagar att montera ett kraftverk och cirka 6 timmar att montera rotorbladen.

Hela parken står färdig nästa år, alltså 2022. Vindkraftsparken i Östermark gick in i genomförandefasen redan 2017. I området finns sedan tidigare två vindkraftverk på 3,2 MW, som har producerat energi sedan 2018. Nu inleds byggandet av 21 kraftverk på 5,6 MW. När vindkraftsparken i Paskoonharju i Östermark står färdig finns där totalt 23 vindkraftverk.

Se en video över transporterna HÄR

Video: Marko Takala