Vindkraftverken har börjat resas i Paskoonharju vindpark i Östermark

Vindkraftverken i Paskoonharju vindpark har börjat resas. Vindkraftverken monteras bit för bit med hjälp av speciallyftkranar. Vädret har avgörande inverkan på monteringen, och därför är det svårt att ange något exakt tidsschema för projektet. Särskilt om vädret är blåsigt drar arbetet ut på tiden.

​Vindparken i Östermark får 21 nya 5,6 MW turbiner i år. Hela parken ska vara i produktion 2022.

Observera att tillträde är helt förbjudet till byggplatsområdena där transport eller montering av vindkraftverkskomponenter pågår. De aktuella vägavsnitten och områdena märks ut med varningsskyltar. Vistelse på byggplatsområdet sker alltid på egen risk, och särskild försiktighet måste iakttas.

Mer information: Ari-Johan Myllyniemi, byggplatschef, EPV Vindkraft Ab, tfn 010 505 5080

Se video om transport av vindkraftverkskomponenter i Torkkola år 2015:

Video: Mikko Havusela