Alla vindkraftverken är nu resta

Nu har också det sextonde och sista vindkraftverket rests i Torkkola. Den sista komponenten lyftes på plats klockan sju på morgonen torsdagen 26.3. Enligt byggarbetsplatschef Jani Keckman har resandet gått enligt planerna, det enda som ibland fördröjde arbetet var de hårda vindarna.

Just nu håller man på och tar i bruk de 16 kraftverken: upp i nasellerna gör man de sista kabelarbetena och installationerna, och el- och datatförbindelserna inne i kraftverken sätts i skick.
– Efter det här gör man ännu provkörningar. När de är slutförda och godkända så är kraftverken redo att tas i bruk och då börjar de genast producera el till elnätet, säger Keckman.

De sista kopplingsarbetena görs inom 2-3 veckor, och det sista kraftverket tas i bruk inom 4-5 veckor. Den officiella invigningen av parken i Torkkola sker i början av sommaren.

Blogin kuva2 27.3

Blogin kuva1 27.3.

Text: Anni Kiviniemi, Mantra Communications
Foto: EPV Vindkraft Ab