Från vind till eluttag

När vindkraftparken i Torkkola står färdig kommer den att producera 150 000 MWh el per år – det motsvarar behovet för 10 000 egnahemshus. Men hur förvandlas vinden egentligen till watt? Och hur kommer elen hela vägen från de snurrande turbinerna fram till din kaffekokare?

Det finns en viktig knutpunkt i processen, och det är elstationen. I Torkkola levereras elstationen av Vasaföretaget VEO. Bolagets försäljningschef Antti Hiironniemi lovar att förklara för oss lekmän hur det hela fungerar. Egentligen är det inte så komplicerat – ett vindkraftverk kan jämföras med en cykeldynamo.
– Lampans dynamo får sin energi från det snurrande cykelhjulet. På samma sätt förvandlar en snurrande vindturbin vinden till elenergi. I den här storleksklassen är man ändå tvungen att omforma och utjämna elen, för annars skulle taklamporna blinka i takt med blåsten.

Elens väg från vind till eluttag innehåller fyra etapper: från vindturbinen till ställvkeret i elstationen, från ställverket till transformatorn, från transformatorn till stamnätet, och från stamnätet via en ny transformator till konsumenterna.


1. Från vindturbinen till ställverket i elstationen

När vindturbinen snurrar producerar den alltså el som flyttas vidare via kablar. Från varje vindkraftverk går det underjordiska kablar mot elstationen, som ligger i mitten av parken. I Torkkola består elstationen av två byggnader; transformatorerna och ett högspänningsställverk som är placerat utomhus. På elstationen leds kablarna till varsitt fält som innehåller en brytare, som påminner om de strömbrytare som vi alla har hemma på väggen. Fälten bildar tillsammans två rader och helheten kallas ställverk. Ställverken är VEO mellanspänningsställverk som går under namnet VEKE. De fungerar som fördelare och leder elen vidare.
– Ställverken är elstationens hjärta, den klart viktigaste delen av eldistributionen. Tack vare dem kan elstationen användas på ett kontrollerat och tryggt sätt, säger Hiironniemi.

Tack vare att elstationen också är utrustad med automation kan den fjärrstyras. Och eftersom det handlar om el så är det också viktigt att allt är skyddat med tanke på säkerheten och eventuella störningar. Därför har varje fält i ställverket egen skyddsutrustning, som stänger av elen ifall det uppstår problem till exempel i kabelförbindelsen. På det sättet kommer inte felet åt att spridas.

2. Från elstationens ställverk till transformatorn

När elen anländer till elstationen från vindkraftverket har den en spänning på 20 kilovolt. Stamnätet har högre spänning, och för att elen ska gå att föra vidare behöver spänningen höjas. Bredvid stationen står därför en transformator, vars uppgift är att öka spänningen till 110 kilovolt.

3. Från transformatorn till stamnätet

Från transformatorn går elen vidare till stamnätet, men först tar den vägen via ett högspänningsställverk och ett högspänningsnät. Stamnätet är det nationella högspänningsnätet som har till uppgift att förse hela Finland med el.
– Från stamnätet kan elen sedan gå vidare till konsumenterna, förklarar Hiironniemi.

4. Från stamnätet till hushållen (via en ny transformator och en ny elstation)

Från stamnätet går elen vidare till ett 110 kilovolts kopplingsfält, via en annan transformator och en annan elstation. Den här gången har transformatorn motsatt uppgift, det vill säga att sänka spänningen till rätt nivå. Från transformatorn går elen vidare till ställverken i elstationen, som sedan distribuerar elen till hushållen. Och när du knäpper på kaffekokaren hemma vet du att elen nått fram som den ska.

Tuulesta töpseliin infografiikka


Elstationen och ställverken i Torkkola är tillverkade i Vasa

Vasaföretaget VEO har ett starkt fotfäste när det gäller att elektrifiera vindkraftsparker både i Finland och utomlands. Ställverken är inhemska och tillverkas i VEO:s fabrik i Vasa.
– Elstationerna är i viss mån standardiserade, men vi anpassar förstås varje elstation efter behoven i den aktuella vindkraftsparken, säger Hiironniemi.

Projektet i Torkkola är viktigt för VEO eftersom det sysselsätter en hel del personer både inom planering och produktion. Hiironniemi är nöjd med samarbetet mellan de lokala aktörerna.
– VEO har samarbetat länge med EPV-koncernen inom eldistribution. Vi är mycket glada att vi nu också har möjlighet att samarbeta kring ett vindkraftsprojekt.

Text: Anni Kiviniemi, Mantra Communications