Så här monteras lyftkranen – se videon

Kraftverken reses bit för bit med en stor speciallyftkran. Det behövs en hel del lyftkraft eftersom bara det understa blocket i kraftverket väger hela 115 ton. Vindkraftverken är 140 meter höga, så lyftkranens krok behöver kunna lyftas upp till 150 meter.

För att all utrustning och hjälplyftkranarna ska rymmas på marken måste man på förhand noggrant planera hur utrymmet utnyttjas på bästa sätt. Man måste också se till att det finns plats att sätta ihop bommen. Här kan du läsa mer om hur lyftkranen monteras.

Video: Mikko Havusela