Torkkola vindkraftspark invigdes

De 16 kraftverken i Torkkola snurrade ståtligt när parken invigdes torsdagen den 28 maj 2015. Tidigare på dagen ordnades en tillställning för inbjudna gäster, och på kvällen var dörrarna öppna för allmänheten. Totalt besökte 1200 personer parken under invigningsdagen.

Jono voimalaan

Haastattelut

Ett landmärke för energihuvudstaden

Europaparlamentariker Mia-Petra Kumpula-Natri var den som officiellt invigde parken. Hon menar att vindkraftparken passar perfekt för Vasa med tanke på stadens energikluster.
– Den synliga delen av klustret är regionens egna energitillämpningar. Därför är det mycket betydelsefullt att en av Finlands största vindkraftparker finns just här, säger Kumpula-Natri.
Parken i Torkkola stöder målen om att öka andelen förnyelsebar energi, både på nationell nivå och på EU-nivå. Också landskapsfullmäktiga, som leds av Kumpula-Natri, har medverkat till att utveckla de förnyelsebara energiformerna. Visionen är att landskapet blir självförsörjande på energi och att all energi kan produceras med förnyelsebara källor.
– Över hälften av energin kunde produceras med vindkraft. Det här är en verklig guldkust med tanke på att vädret här är blåsigt. Därför är det också naturligt med vindkraft på området.

Vasa stads hälsningar på invigningen framfördes av stadsstyrelsens ordförande Seppo Rapo. Han är för att öka andelen vindkraft i regionen, eftersom staden på olika sätt vill satsa på miljöskydd och förnyelsebara energikällor.
– Vasa har förbundit sig till att bekämpa klimatförändringen, och vi har ett eget energi- och klimatpolitiskt program under arbete. Vi vill profilera oss som en nordisk energihuvudstad, och hoppas att området i Torkkola sticker ut också internationellt sett, säger Rapo.

Vindkraft är framtidens energiform

Vd:n för EPV Energi, Rami Vuola, är övertygad om att vindkraften är framtidens energiform: miljökonsekvenserna är små, den fungerar lokalt, är helt utsläppsfri och dessutom förnyelsebar.
– Av de förnyelsebara energiformerna är vindkraften dessutom det billigaste sättet att producera el, påminner han.
Enligt Vuola kommer EPV också i framtiden att satsa på vindkraft av industriell storlek, som klarar sig utan subventioner.

Projektet i Torkkola har varit utmanande och lärorikt för EPV. Tidigare har företaget byggt inom klart avgränsade fabriksområden, men nu rörde man sig på privata markägares marker. Samarbetet har ändå fungerat bra hela vägen.
– Jag vill därför tacka alla markägare, myndigheter, beslutsfattare i Vasa och Lillkyro, leverantörer och underleverantörer, samt förstås vår egen organisation. Samarbetet och projektledningen fungerade bra, och inga större problem uppkom. Parken blev färdig enligt tidtabell och det bästa är att den dessutom underskred budgeten, avslutar Vuola.

Nauhan leikkaus

Faserna i vindkraftsprojektet i Torkkola:

2008-2012 Planläggning
2013 Planen vinner laga kraft
2013 Byggnadslov
2014-2015 Parken byggs

En investering på 16 miljoner:

16 vindkraftverk med en höjd på 140 m
13 km väg
20 km kabelledningar
1 miljon kg stål
1600 lastbilsflak med betong

Så här byggdes Torkkola vindkraftpark – se videon:

Text: Anni Kiviniemi, Mantra Communications
Video och foton: Mikko Havusela