EPV Vindkraft Ab fick lagakraftvunna bygglov för 16 vindmöllor i Lillkyro i Vasa

EPV Vindkraft Ab har fått lagakraftvunna bygglov för den planerade vindkraftsparken i Torkkola i Vasa. Delgeneralplanen som möjliggör byggande trädde i kraft i slutet av januari. Avsikten är att bygga 16 vindmöllor på området med en sammanlagd årsproduktion på cirka 150 000 MWh. Det motsvarar nästan 10 000 hushålls elförbrukning.

”Det är fråga om en viktig milstolpe för EPV Vindkraft och nu får vi på allvar ta itu med förberedelserna för investeringsbeslutet. Enligt nuvarande planer börjar vi bygga Finlands första vindkraftspark i industriell skala i energiteknikklustret i Vasa nästa år”, säger EPV Vindkrafts VD Frans Liski belåtet.

EPV Vindkraft Ab är ett dotterbolag som i sin helhet ägs av EPV Energi Ab. ”De lagakraftvunna byggloven för vindkraftsparken är en mycket viktig etapp för oss, eftersom EPV Energi systematiskt strävar efter utsläppssnål energiproduktion. Bolagets styrelse kommer att behandla investeringsbeslutet i Torkkola vindkraftspark inom detta år”, säger EPV Energis VD Rami Vuola.

Mer information:
EPV Vindkraft Ab, VD Frans Liski, 050 410 3797
EPV Energi Ab, VD Rami Vuola, 040 509 0044