De förberedande arbetena för EPV:s sjätte vindpark i Norrskogen i Närpes har inletts

Arbetena i vindparken i Östermark har gått bra framåt under sommaren och nu är fundamenten gjutna för alla 21 nya vindkraftverk. Också infrastrukturarbetena är huvudsakligen klara, en del markarbeten ska ännu slutföras och elstationen ska stå färdig före årsskiftet. Samtidigt förbereder man sig för att inleda de förberedande arbetena för EPV Energis sjätte vindpark som ska byggas i Norrskogen i Närpes.

Vid sidan av arbetena i parken i Östermark har vi också inlett de förberedande arbetena i EPV:s följande projektområde i Norrskogen i Närpes.

– I projektet utförs förberedande arbeten under hösten 2020, bland annat grundförbättras vägen till elstationen. Skogen ska avverkas på den aktuella vägsträckningen. Vi började röja skogen i november. Största delen av projektområdet röjs först när investeringsbeslutet är klart, understryker Frans Liski, som är direktör för EPV:s affärsområde Vindkraft.

Investeringsbeslutet om en sjätte vindpark har ännu inte fattats, men det finns redan prognoser för när ett beslut kan tänkas bli aktuellt.

– Beslutet om att investera i en vindpark i Norrskogen i Närpes torde tas upp till behandling i början av 2021, bedömer Frans Liski.

EPV Vindkraft Ab har som mål att bygga en vindpark i industriell skala med 17 vindkraftverk i Norrskogen i Närpes.

Mer information: EPV Vindkraft Ab, VD Frans Liski, tfn 010 505 5029