EPV Vindkrafts nästa vindkraftspark byggs i Närpes

EPV Energis koncernbolag EPV Vindkraft Ab har fattat ett investeringsbeslut om byggande av 17 nya vindkraftverk i Norrskogen i Närpes. Den nya vindparken stöder på ett utmärkt sätt EPV Energis strategi Den nya elens revolution, där förnybar el står i fokus. Ny el är den viktigaste faktorn som möjliggör övergången till en ny utsläppsfri värld. Den nya elen uppkommer från utsläppsfria källor. Här har vindkraften en viktig roll.

EPV Energi är en pionjär när det gäller vindkraftsproduktion i industriell skala i Finland. EPV:s vindkraftsprogram startade redan 2006. Vindkraft är en viktig energiproduktionsform för bolaget. År 2020 kom redan cirka 26 % av EPV:s energiproduktion från vindkraft.

– Under de senaste åren har vi gjort betydande investeringar i ny el och det här kommer vi att fortsätta med. Enbart i vindkraft har vi investerat över 500 miljoner euro under de senaste åren. Enligt vår riktlinje ska EPV Energis energiproduktion bli helt utsläppsfri under 2020-talet, framhåller EPV Vindkrafts VD Frans Liski.

Den färdiga parken i Norrskogen i Närpes kommer att ha en effekt på 102 MW.

– Vindparkens årsproduktion är i bästa fall över 300 000 megawattimmar el. Den totala investeringen i parken uppgår till över 100 miljoner euro, preciserar Liski.

Vindkraftstekniken har utvecklats kraftigt under de senaste åren och den beräknade livslängden på nya vindparker är redan uppe i över 30 år.

– De nya kraftverken har en rotordiameter på hela 162 meter, vilket säger något om vindkraftsteknikens snabba utveckling. Dessutom är kraftverken konstruerade för en ännu högre livslängd än förut, vilket ökar kostnadseffektiviteten ytterligare, tillägger Liski.

För byggandet av parken svarar EPV Energis dotterbolag EPV Vindkraft Ab medan Vestas har valts till turbinleverantör.

De förberedande arbetena i vindparken i Norrskogen i Närpes inleddes redan 2020. Byggandet av infrastruktur fortsätter i år. Kraftverken börjar resas under 2022. EPV Energi-koncernens sjätte vindpark i industriell skala beräknas stå färdig 2023.

EPV Energi-koncernens övriga vindparker finns i Vasa, Ilmajoki, Kristinestad, Östermark och Torneå. EPV Energi är ett helt och hållet inhemskt bolag som huvudsakligen ägs av finska energibolag.

Mer information: EPV Vindkraft Ab, VD Frans Liski, tfn 010 505 5029

Läs senaste nytt om byggandet av vindparken på EPV Vindkraft Ab:s webbplats här: https://www.epvtuulivoima.fi/sv/vindkraft-ar-ren-energi/

Foto: Mikko Havusela