EPV Vindkraft – en stark inhemsk aktör

EPV Vindkraft grundades 2007 i syfte att förbereda vindkraftsprojekt framför allt i Österbotten. Bolaget ägs till hundra procent av EPV Energi Ab, som i sin tur ägs av en rad inhemska energibolag. Det strategiska målet för hela EPV Energi är att gradvis utveckla koncernens produktion så att den blir utsläppsfri.

EPV Vindkraft driver två färdiga vindparker som bolaget byggt:
● Vindparken i Torkkola, Vasa
● Vindparken i Santavuori, Ilmajoki

Dessutom uppförs som bäst en vindpark på 34 vindkraftverk i Ömossa i Kristinestad samt 2 vindkraftverk i Paskoonharju i Teuva. Du hittar bolagets alla vindkraftsprojekt här.

Projekt

Vasa

Vindparken i Torkkola

Läs mera

Ilmajoki

Vindparken i Santavuori

Läs mera

Kristinestad

Vindparken i Ömossa

Läs mera

Aktuellt

Arkiv