Entreprenörerna för Ömossa vindkraftspark valda

EPV Vindkraft bygger trettiofyra vindkraftverk på 3,45 MW med en sammanlagd totaleffekt på 117,3 MW i Ömossa i Kristinestad. Vindkraftsparkens årliga elproduktion kommer att vara över 400 000 MWh, vilket motsvarar nästan 20 000 elvärmda småhus elförbrukning. Som turbinleverantör har man valt Vestas.

EPV Vindkraft har nyligen slutfört upphandlingen av byggnadsentreprenaderna för Ömossa. Följande bolag valdes:

Markbyggnadsarbeten: Sundström Ab Oy (kontaktperson: Tomas Cederberg)
Kablar för parken: Ravera Oy (kontaktperson: Stefan Holm)
Fundament: Suomen Maastorakentajat Oy (kontaktperson: Aarno Oinonen)
Huvudtransformatorer: Multirel Oy (kontaktperson: Anders Arte)
Byggande av kraftledning: TM Voima Oy (kontaktperson: Jani Rintala)
Elstation: VEO Oy (kontaktperson: Pekka Pöyry)

Till EPV Vindkrafts verksamhetssätt hör att upphandla entreprenaderna decentraliserat, så att också andra än stora företag har möjlighet att ta hem upphandlingar. I praktiken är entreprenaderna i samband med en vindkraftspark så stora att det kan vara svårt för de allra minsta företagen att lämna in anbud. De entreprenörer som EPV Vindkraft valt kommer emellertid att behöva många underleverantörer och vi hoppas att även mindre lokala företagare aktivt ska erbjuda dem sina tjänster. Entreprenörernas kontaktpersoner finns på listan ovan.

Ömossa vindkraftsparks sysselsättningseffekt under byggnadstiden kommer att vara cirka 150 årsverken. Utöver de egentliga stora byggnadsentreprenaderna anlitas i stor utsträckning också tjänster som tillhandahålls av lokala mindre företag och aktörer, bl.a. servicestationer, bilverkstäder, avfallshantering, städning, dagligvaruaffärer samt hotell- och restaurangtjänster.

Mer information om projektet lämnas av Ömossa vindkraftsparks byggplatschef Harri Rantakivi (tfn 045 172 7442, harri.rantakivi(at)epv.fi).