Bygget av vindkraftsparken i Paskoonharju i Östermark går snabbt framåt

Arbetena på vindkraftsparken i Paskoonharju i Östermark har fortskridit enligt plan, och de första vindturbinerna i den nya delen av parken producerar redan ren och utsläppsfri el. Alla turbiner som är under byggnad i parken kommer att vara resta redan i höst.

– Sjutton vindkraftverk är redan helt installerade och arbetet med de sista fyra pågår. Den huvudsakliga monteringen av vindkraftverken slutförs redan under hösten. Efter det ska vindkraftverken tas i drift och provköras, berättar Marko Takala, som är projektchef för EPV Energis vindkraft.

Parken står färdig i sin helhet 2022, alltså nästa år.

Vindkraftsparken i Östermark gick in i genomförandefasen redan 2017. I området finns sedan tidigare två vindkraftverk på 3,2 MW, som har producerat energi sedan 2018. De 21 kraftverk som nu uppförs är på 5,6 MW. När vindkraftsparken står färdig består den av totalt 23 vindkraftverk. Vindparkens årsproduktion är cirka 400 000 megawattimmar el.

Projektet i Östermark är en vindkraftsinvestering som görs på marknadsvillkor, utan subventioner från samhället. För byggandet av parken svarar EPV Energis dotterbolag EPV Vindkraft Ab.

EPV Energi är en pionjär när det gäller vindkraftsproduktion i industriell skala i Finland. Vindkraft är en viktig energiproduktionsform för bolaget. År 2020 kom redan cirka 25,6 % av EPV:s energiproduktion från vindkraft. EPV Vindkraft Ab:s övriga vindkraftsparker finns i Vasa, Ilmajoki, Kristinestad och Östermark. EPV Energis dotterbolag Rajakiiri Oy har dessutom en vindpark i Torneå. EPV Energi är ett helt och hållet inhemskt bolag som huvudsakligen ägs av finska energibolag.

Mer information: EPV Vindkraft Ab, Marko Takala, tfn 010 505 5081