Utbyggnaden av Paskoonharju vindkraftspark har börjat i Östermark

På byggplatsområdet i Paskoonharju vindkraftspark har vindkraftsverkens markbyggnadsarbete inletts och kraftverksfundamenten gjuts i maj – september 2020. Att gjuta fundamentet för ett kraftverk tar nästan 16 timmar i sträck, och under den tiden kommer flera betongbilar att röra sig i området. Av säkerhetsskäl och för att undvika farliga situationer hoppas vi att allmänheten håller sig utanför det egentliga byggplatsområdet.

Enligt dagens uppskattningar kommer vindkraftverken att börja resas våren 2021.

Vindkraftsparken i Östermark gick in i genomförandefasen redan 2017. I området finns sedan tidigare två vindkraftverk på 3,2 MW, som har producerat energi sedan 2018. Nu inleds byggandet av 21 kraftverk på 5,6 MW. När vindkraftsparken i Paskoonharju i Östermark står färdig finns där totalt 23 vindkraftverk. Vindparkens årsproduktion är cirka 400 000 megawattimmar el. Vindkraftsparken i Paskoonharju beräknas stå färdig 2022.

Entreprenörerna för vindkraftsparken i Paskoonharju har valts

EPV Vindkraft har nyss slutfört upphandlingen av byggnadsentreprenaderna för vindkraftsparken i Östermark. Följande bolag valdes.

  • Markbyggnadsarbeten: Oy Sundström Ab (kontaktperson: Tomas Cederberg, 040-706 1803)
  • Jordkabelarbeten: Ravera Oy (kontaktperson: Kenneth Högback, 050-582 7361)
  • Fundament: Suvic Oy (kontaktperson: Ville Vesanen, 044-3289 928)
  • Leverans av huvudtransformatorer: ABB Oy (kontaktperson: Kari Teppo, 050-334 2200)
  • Byggande av kraftledning: TLT Building Oy (kontaktperson: Mikko Hakala, 040-713 1811)
  • Elstation: VEO Oy (kontaktperson: Pekka Pöyry, 040-668 6038)

Det hör till EPV Vindkrafts verksamhetssätt att upphandla entreprenaderna decentraliserat, så att också andra än storföretag har möjlighet att klara sig vid upphandlingen. I praktiken är entreprenaderna för en vindkraftspark så stora att det är svårt för de allra minsta företagen att lämna in anbud. De entreprenörer som EPV Vindkraft valt kommer emellertid att behöva många underleverantörer och vi hoppas är att även mindre lokala företagare aktivt ska erbjuda dem sina tjänster. Entreprenörernas kontaktpersoner finns på listan ovan.

Utbyggnaden av vindkraftsparken i Paskoonharju kommer att ha en direkt sysselsättande effekt som motsvarar cirka 150 årsverken. Entreprenörer och personal som arbetar på bygget kommer i stor utsträckning också att anlita mindre lokala företags och aktörers tjänster, så som servicestationer, bilverkstäder, avfallshantering, städning, dagligvaruaffärer samt hotell- och restaurangtjänster.

För byggandet av parken svarar EPV Energis dotterbolag EPV Vindkraft Ab medan Vestas har valts till turbinleverantör.

Mer om projektets framskridande lämnas av byggplatschefen för EPV Vindkrafts vindkraftsparker Ari-Johan Myllyniemi, 010 505 5080, ari-johan.myllyniemi(at)epv.fi