Vindparken i Santavuori, Ilmajoki

Grunduppgifter

Läge

Santavuoriområdet i Ilmajoki

Storlek

17 kraftverk à 3,3 MW

Kraftverkens totaleffekt

56,1 MW

Årsproduktion

yli 150 000 MWh

Vindkraftverkets navhöjd

137 m

Rotordiameter:

126 m

Står färdigt

Sommaren 2016

Utrustningstillverkare

Vestas

Dokumenten

Bilder