Vindparken i Sidlandet, Malax

Grunduppgifter

Läge

Sidlandet i Malax, området mellan Åminne och Majorsträsket

Storlek

9 kraftverk à 3–5 MW

Dokumenten