Förberedelserna för EPV:s sjunde vindpark har börjat i Rajavuori i Laihela

EPV Vindkraft Ab har som mål att bygga en vindpark i industriell skala i Rajavuori i Laihela. Enligt delgeneralplanen får vindparken bestå av högst 18 vindkraftverk. Under början av 2022 inleds de förberedande arbetena i projektområdet.

I den förberedande fasen kommer man att bygga huvudvägarna i projektområdet samt avverka träd. Till de förberedande arbetena hör också att öppna en marktäkt samt utföra grundläggningsarbeten för en arbetsplatsdepå och en upplagsplats.

EPV Vindkraft märker ut gränserna för vägområdena och röjningsområdena i terrängen under början av 2022. Av säkerhetsskäl och för att undvika farliga situationer hoppas vi att allmänheten håller sig utanför det egentliga byggplatsområdet. Av säkerhetsskäl kan också projektet tidvis stängas för utomstående trafik för en viss tid.

Det finns ännu inget investeringsbeslut om EPV:s sjunde vindpark i Laihela, utan det egentliga investeringsbeslutet om byggande av vindkraftverken är tänkt att fattas först i ett senare skede. Detta gäller även valet av anläggningar.

EPV Energi-koncernens övriga vindparker finns i Vasa, Ilmajoki, Kristinestad, Östermark och Torneå. Vindpark nummer sex byggs som bäst i Närpes. Den beräknas stå färdig 2023. EPV Energi är ett helt och hållet inhemskt bolag som huvudsakligen ägs av finska energibolag.

Mer information: EPV Vindkraft Ab, VD Frans Liski, tfn 010 505 5029

Läs senaste nytt om byggandet av vindparken på EPV Vindkraft Ab:s webbplats här: https://www.epvtuulivoima.fi/sv/vindkraft-ar-ren-energi/