Byggarbetsplatschefen – en allt i allo i parken

Jani Keckman är ny byggarbetsplatschef i vindkraftsparken i Torkkola. Han har många bollar i luften genom att han ansvarar för ledningen och organiseringen av byggarbetsplatsen, samtidigt som han också är arbetsskyddskoordinator och kontaktperson för de lokala markägarna. Ansvaret är stort, men den här fyrabarnspappan och före detta arbetschefen för ett byggbolag står stadigt med fötterna på jorden.
– Proportionerna är gigantiska på det här bygget. Maskinerna och groparna de gräver är enorma, men metoderna som används är de samma som på alla andra ställen. Genom långsiktighet och öppen dialog klarar man sig långt, säger han.

Keckman_tyomaa

Målet: en trygg arbetsplats

Just nu pågår jordbyggnadsarbetena för fullt i vindkraftsparken. Längs vägarna kör en aldrig sinande ström av dumpers och lastbilar fullastade med stenar, och tiotals grävmaskiner och slaghammare arbetar med vindkraftverkens bottnar. Vägarna dammar och bergen sprängs – omgivningen lär inte vara den allra tryggaste?
– När man jobbar med jordmassor finns det alltid en risk för ras, eftersom kanterna inte är så hållbara. Alla vägar är inte heller i körbart skick, och vid sprängningarna kan det flyga stenar och bergsflisor. Också krockar är en uppenbar risk, när de stora bilarna kör längs dammiga vägar, listar Keckman.

Keckman_iskuvasarat

Som koordinator för arbetsskyddet är det Keckmans uppgift att övervaka och leda säkerheten på byggarbetsplatsen. Han rör sig på området och kontrollerar att alla följer arbetsskyddsföreskrifterna. Varje underleverantörsföretag har utsett en person som ansvarar för arbetsskyddet, och den personen gör också veckovisa granskningar. Alltid när en ny person börjar jobba på bygget får den information om vilka gemensamma regler som gäller.
– Hittills har inga personer skadats, och vi har inte ens haft några nära ögat –situationer. Utomstående personer har ändå alla orsak att vara försiktiga. Vi har lagt upp skyltar som förbjuder folk att röra sig på området kl. 7-19 på vardagar, men här kan finnas utrustning också under andra tider.

Entreprenörsjobbet bekant sen tidigare

Keckamn deltar i att konkurrensutsätta entreprenaderna i parken, och till hans uppgifter hör också att se till att kontakten fungerar med de företag som valts. EPV vill gärna så långt som möjligt anlita lokala företag. Allt som allt sysselsätter jätteprojektet t.o.m. tiotals olika entreprenörer.

Tidigare jobbade Keckman för en entreprenör i byggnadsbranschen, så han är van vid hur det fungerar. Nu är rollerna ombytta och Keckman jobbar för byggherren och betjänar entreprenörerna.
– Det är en stor fördel att kunna läsa t.ex. offertförfrågningar ur entreprenörens synvinkel. Det är fråga om ganska stora summor i det här bygget.

Keckman är van vid att ha fullt upp och sköta många olika uppdrag på en gång. Utmaningarna tar inte slut klockan fyra på eftermiddagen: efter en lång och dammig arbetsdag åker han hem till Storkyro där nya uppgifter väntar. Just nu håller han på med att förbereda dopet för sitt fjärde barn.
– Jag bytte jobb och fick barn samtidigt. Livet är sannerligen inte långtråkigt för tillfället, skrattar han.

Keckman_dumpperi

Text och foto: Anni Kiviniemi, Mantra Communications