Det första vindkraftverket är klart!

Det första vindkraftverket har nu nått sin fulla längd, efter att vingarna blev monterade idag på måndagen. De andra kraftverken reses under de kommande veckorna.

Det färdiga vindkraftverket kommer att provköras inom en vecka. Före det kan ske har kablarna från kontrollrummet dragits ner till ställverken och man har försäkrat sig om att alla kopplingar fungerar. När spärren släpps och vingarna börjar snurra, så börjar kraftverket omedelbart också producera el till elnätet.

Vinden bestämmer när resten av vingarna sätts på plats

När vingarna ska monteras följer man noggrant med väderleksrapporterna. Om vädret verkar lovande transporteras vingarna från hamnen till Torkkola och innan de börjar monteras görs på nytt en noggrann bedömning av vinden.
– För att monteringen ska gå att förverkliga får det de under de kommande tio minuterna inte blåsa över 10 meter i sekunden i vindbyarna. Vi följer också med den vindmätare som finns i toppen på lyftkranens bom, berättar EPV:s projektchef Anssi Koski.

Om väderleken är bra tar lyftkranen tag i vingen med ett specialredskap och lyfter den lodrätt upp mot vindkraftverkets nav. Enligt Koski deltar ett tiotal personer i processen, både på marken och uppe i tornet.
– Hålen och bultarna leds till rätt ställen, och därefter monteras muttrarna på plats för hand och spänns. Om förhållandena är optimala tar det cirka fyra timmar att montera de tre vingarna, berättar Koski.

OBS! Det är förbjudet att röra sig på området

Vestas, som levererar vindkraftverken, avspärrar området där kraftverken monsteras med flaggsnören, så att inga obehöriga kan komma in. Det här görs av säkerhetsskäl, eftersom det inte är tryggt att vistas i närheten.

Ensimmäinen voimala

Text: Anni Kiviniemi, Mantra Communications
Foto: EPV Vindkraft Ab