Pekkaniskas lyftkranar monterar vindkraftverken bit för bit

När vindkraftverken börjar monteras har lyftkransbolaget Pekkaniska Oy redan gjort en hel del förberedelser. Bolaget hämtar hela 40 lastbilar fulla av lyftkransutrustning till Torkkola direkt från föregående sitt projekt.
– Vi har planerat det hela noggrant, och besökt parken flera gånger på förhand. Därför vet vi var det lönar sig att bygga upp lyftkranarna och var det finns tillräckligt med utrymme att montera ihop lyftkranens bom. Det finns gott om plats runt vindkraftverkens tomter i Torkkola, så jag är övertygad om att det hela kommer att gå bra, säger Olli Väänänen som är produktchef på Pekkaniska.

Den huvudsakliga lyftkranen som kommer att användas i Torkkola är en flyttbar Liebherr LG1750. Lyftkranen är unik i sitt slag i hela Finland.
– Den här kranen kan lyfta maximalt 750 ton och i Torkkola kommer den att göra lyft på upp till 150 meter. Det är i och för sig ännu inte den maximala lyfthöjden, förklarar Väänänen.

Lyftkranen växer i takt med kraftverket

När de lägsta våningarna i kraftverken monteras klarar sig lyftkranen med en lättare utrustning. Lyftkraften måste trots det vara stor: den understa delen av ett vindkraftverk väger hela 115 ton.
– I förmonteringen sätter man ihop de lägsta delarna av vindkraftstornet. Då behöver bommen på lyftkranen bara vara hälften så lång som när man monterar de sista delarna av vindkraftverket, berättar Väänänen.

I takt med att tornet blir högre lägger man en så kallad derrick-bom bakom lyftkranen för att öka lyftkapaciteten. På bommen kan man lägga upp till 400 ton motvikter. Som stöd har huvudlyftkranen dessutom en mobil lyftkran på 250 ton, och 100 tons lyftkran som går på bandvagn.

Utmaningen: vädret och storleken

Enligt Väänänen är uppförandet av Torkkola vindkraftpark ett betydande projekt för Pekkaniska. Bolaget har en hög användningsgrad för sina lyftkranar, och i år har trenden uttryckligen gått mot stora vindkraftverk, precis som i Torkkola.
– När höjden stiger till 140 meter gör det arbetet flera gånger svårare. Man måste beakta väldigt många olika saker, men det gör också jobbet intressantare.

Förutom höjden inverkar också vädret på monteringen. Därför är det svårt at slå fast en exakt tidtabell på förhand. Arbetet började i oktober, och oftast tar det cirka två arbetsdagar att färdigställa ett vindkraftverk.
– Under ideala omständigheter får vi färdigt 1,5 kraftverk i veckan. Men blåser det hårt så går arbetet långsammare, säger Väänänen.

Pekkaniska

Torni ja nosturi

Text: Anni Kiviniemi, Mantra Communications
Foto: EPV Vindkraft Ab