Specialtransporten kommer – ta det lugnt

Som bäst fraktas de olika vindkraftsdelarna från hamnen i Vasa till Torkkola. Tornen är redan på plats, och snart börjar man frakta vingarna. Varje vindkraftverk kräver hela 15 stycken specialtransporter, och med totalt 16 kraftverk betyder det sammanlagt 240 specialtransporter.

Transporterna sköts av Silvasti Oy, som har viktiga hälsningar till medtrafikanterna: ta det lugnt!
– Vi hoppas att andra chaufförer har tålamod med oss. Avstånden är rätt korta och vi kör längs flera olika vägar. Det betyder att ingen behöver köra bakom oss särskilt länge så det finns ingen orsak att ta risker med farliga omkörningar, påpekar arbetschef Sami Kivelä vänligt.

Två olika rutter för specialtransporterna

Rutten för vingarna, 64 km:
Siipien kuljetusreitti

Rutten för de andra delarna, 49 km:

Kuljetusreitti muille osille


Trygga specialtransporter

Silvasti har lagt ner mycket tid på att noggrant planera rutterna. Varje korsning, ramp, trafikmärke och dike har gåtts igenom för att transporterna ska komma fram tryggt. Transporterna behöver både jämt vägunderlag och tillräckligt med svängrum.
– I det här projektet är det vingarna som orsakat mest planering. Vi har valt rutterna enligt var det finns tillräckligt breda korsningar, för det är sannerligen inte lätt för en 70 meter lång långtradare att svänga, berättar Kivelä.

Alla transporter är både specialbreda och speciallånga, och det betyder att de alltid flankeras av följebilar. Specialtransport får röra sig högst 60 km/h och vid behov släpper de förbi andra bilar som kör bakom. Mötande trafik kan för sin del försöka hitta bra platser för väjning. Tidtabellerna planeras så att man försöker undvika den värsta morgon- och eftermiddagsrusningen. Kivelä påminner ändå om att det är svårt att hitta tidpunkter då det inte skulle finnas någon annan trafik ute på vägarna.
– Rutten går när Vasa, och det betyder att det hela tiden finns bilar på vägarna. Om morgnarna siktar vi på att starta först kl 8.00, så att den värsta morgonrusningen är förbi.

Trafikmeddelanden

Före varje specialtransport skickar Silvasti trafikmeddelanden åt Trafikcentralen och bl.a. Yles lokalstationer.

Uppgifter om alla specialtransporter i hela landet syns i realtid på sidan: liikennetilanne.liikennevirasto.fi (klicka på ”Visa störningarna i listformat”)

Silvasti_kuljetuskuva

Text: Anni Kiviniemi, Mantra Communications