Varning för fallande snö och is från kraftverken

De som rör sig på vindkraftsområdet har skäl att vara försiktiga, eftersom det kan falla ner snö och is från kraftverken. Om personalen upptäcker att det bildats is uppe i kraftverken, så läggs varningsskyltar och –ljus upp vid infartsvägarna till området.

Isen bildas framförallt när temperaturen stiger snabbt efter att det varit kallt. Då kan det kan bildas is både på vindkraftverkets konstruktioner och på vingarna. Isen på vingarna är särskilt farlig eftersom den kan flyga utåt. Kraftiga vindar kan också göra att snö flyger från maskinrummet uppe i vindkraftverket till vingarna, och i de här situationerna kan blötsnö ansamlas på vingarna.
– Om vi upptäcker att det bildats is kontrollerar vi situationen och stoppar vid behov kraftverket så att isen faller rakt ner och inte flyger utåt, säger byggarbetsplatschef Jani Keckman.

Vindkraftverken är försedda med utrustning som larmar om isbildningen. Om utrustningen ger utslag görs en kontroll och vid behov stoppas kraftverket.
– På vintern är det ändå skäl att alltid röra sig försiktigt på området. Om varningsljuset blinkar lönar det sig att hålla sig långt borta från kraftverken. Det lönar sig inte heller att parkera bilar på vindparksområdet den här tiden på året, instruerar Keckman.

Om du har frågor angående säkerheten på området svarar byggarbetsplatschefen gärna på dem:
Jani Keckman, tfn 010 505 5056.

Kuva 30.1. postaukseen_alkuperäinen

Jäävaroituskyltti

Text: Anni Kiviniemi, Mantra Communications
Foto: EPV Vindkraft Ab