Vindkraftparkens infra-arbeten är klara

Infrastrukturen i vindkraftsparken i Torkkola börjar nu vara utbyggd, så när som på lite finjusteringar. I oktober överlåts området till anläggningsleverantören, som under november-februari kommer att installera vindturbinerna. Frans Liski, VD för EPV Vindkraft, har alltså all orsak att vara nöjd: en av de största investeringarna i Österbotten är nu halvvägs, och det bästa är att arbetet löpt alldeles utmärkt.
– Vi har uppnått alla mål vi ställt. Missöden råkar man förstås alltid ut för, men vi har haft förvånansvärt lite av den varan, säger han.

Tuffa utmaningar, ännu tuffare proffs

Torkkola är den första riktigt stora vindkraftsparken som EPV bygger. Den enorma infrastrukturen kring projektet har krävt projekthantering på mycket hög nivå. Arbetet har bestått av flera delentreprenader, varav de viktigaste varit jordbyggnad, el och gjutning. Att få ihop alla arbetsskeden i rätt tidtabell har krävt mycket organisering. Enligt Liski är det ingen svår uppgift att utse hjältarna som ska ha äran för att allt löpt som smort.
– Tacken går till alla tuffa proffs som jobbat med projektet. De som jobbat på bygget har verkligen haft spetskompetens inom sitt område. De har klarat av att lösa alla plötsliga överraskningar och andra problem som kommit emot. Det ska de ha ett stort tack för.

Enligt Liski har arbetet fått en extra krydda av den snäva tidtabellen och den ständiga kvalitetsövervakningen. När det gäller ett så här stort projekt duger nämligen inget annat än högsta kvalitet. Trots att jordbyggnad och betongarbeten kan låta som ganska alldagliga fenomen, så har den stora skalan gjort allt extra utmanande.
– Kunnandet måste vara på en hög nivå och övervakningen måste vara hård, för det får inte förekomma variationer i kvaliteten. Man kan helt enkelt inte göra kompromisser. Många är säkert bekanta med de normala arbetsskedena på ett bygge, men det här är lite annat än att bygga en sommarstuga, jämför Liski.

Många kockar, ändå en bra soppa

Redan i planeringsskedet deltog en stor och brokig skara av olika intressenter i projektet. En av de viktigaste grupperna har enligt Liski varit de ca 130 markägare som bor inom parkens vindupptagningsområde. Med dem har EPV strävat efter en öppen och fortlöpande dialog. Till exempel när det gäller kabeldragningarna har man gjort skilda avtal med varje enskild markägare.
– På EPV är vi från förut vana vid industrimässigt byggande på ett klart avgränsat område. Därför var vi lite oförberedda på hur stora resurser som krävdes för tillståndsprocessen och kontakterna till alla inblandade parter. Tillståndsprocessen som krävts för vägar, kablar, bygget och parken har varit betydligt mer omständlig jämfört med vad vi är vana vid. Vi har i alla fall kunnat enas med alla och klarat oss med hedern i behåll. Jag hoppas att markägarna är av samma åsikt, säger Liski.

Enligt VD:n har de lokala företagens konkurrenskraft varit en trevlig positiv överraskning. I alla större entreprenader har det funnits lokala företag med.
– Det beror inte på att vi medvetet skulle ha favoriserat hemmaplanen, utan företagen var helt enkelt de mest konkurrenskraftiga. Det finns ett stort kunnande i Vasaregionen.

Frans Liski

Text: Anni Kiviniemi, Mantra Communications
Foto: EPV Vindkraft Ab