Vindparken i Replot, Korsholm

Perustiedot

Läge

Området mellan Söderudden och Södra Vallgrund i Replot i Korsholms kommun

Storlek

9-36 kraftverk à 3–5 MW

Dokumenten