Vindparken i Torkkola, Vasa

Grunduppgifter

Läge

Vasa, vid Merikartvägen, söder om Kyro älv

Storlek

16 kraftverk à 3,3 MW

Kraftverkens totaleffekt

52,8 MW

Årsproduktion

150 000 MWh

Vindkraftverkets navhöjd

137 m

Rotordiameter

126 m

Står färdigt

Våren 2015

Utrustningstillverkare

Vestas

Dokumenten

Bilder

Torkkola blogg