Vindparken i Ömossa, Kristinestad

Grunduppgifter

Läge

Ömossaområdet söder om Kristinestads centrum och öster om riksväg 8

Storlek

34 kraftverk à 3,45 MW

Kraftverkens totaleffekt

117,3 MW

Årsproduktion

över 400 000 MWh

Vindkraftverkets navhöjd

142 m

Rotordiameter

136 m

Står färdigt

Våren 2018 (elproduktionen startade redan under 2017)

Utrustningstillverkare

Vestas

Dokumenten

Bilder

Nyheter om ämnet